KNAR Radio

Online 24/7 Armenian Radio

Welcome to ARFZone.com

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը հիմնուած է 1890-ի օգոստոսին, այժմու Վրաստանի մայրաքաղաք Թիֆլիսի մէջ: Կազմուած է իբրեւ Հայ Յեղափոխականների Դաշնակցութիւն՝ նպատակ ունենալով համախմբել Արեւմտահայաստանի ազգային-ազատագրական պայքարին լծուած յեղափոխական բոլոր կուսակցութիւններն ու խմբաւորումները: 1892-ին գումարուած իր Առաջին Ընդհանուր Ժողովին վերանուանուած է Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն՝ կազմակերպական ապակեդրոնացումի հիման վրայ վերածուելով գաղափարական ու բարոյական միաձոյլ նկարագրով կուսակցութեան: Իբրեւ այդպիսին՝ Հ.Յ.Դ. գլխաւորած է եւ կը շարունակէ դրօշակիրը մնալ հայ ժողովուրդի ազգային-ազատագրական պայքարին:

Իր գործունէութեան առաջին իսկ օրերէն Դաշնակցութիւնը եղած է շեշտակիօրէն Գործի կուսակցութիւն՝ հայ ժողովուրդի մարտական բազուկը դառնալով: Իր ծաւալած յեղափոխական եւ կազմակերպական եռուն գործունէութեամբ՝ Դաշնակցութիւնը զինած է մեր ժողովուրդը եւ պատրաստած է զայն ինքնապաշտպանութեան եւ համաժողովրդային ընդհանուր ապստամբութեան: Համիտեան բռնատիրութեան տապալման եւ Պարսկական սահմնադրական շարժման յաղթանակին մէջ կարեւոր դեր ունեցած է Հ.Յ.Դ.ն:

1918-ին ղեկավար դերակատարութիւն ունեցած է Հայաստանի անկախութեան նուաճումին եւ Հայաստանի Հանրապետութեան կերտումին մէջ՝ Ազատ, Անկախ եւ Միացեալ Հայաստանի քաղաքական հանգանակը որդեգրելով:

Մինչեւ 1988ի Արցախեան Շարժման պոռթկումը, Հ.Յ.Դ. գործունէութեան առանցքը եղած են մէկ կողմէ Հայկական Սփիւռքի ազգապահպանումն ու կազմակերպումը, իսկ միւս կողմէ Հայ Դատի հետապնդումը :

1988-ի Արցախեան Շարժման պոռթկումէն ասդին, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը վերահաստատած է համահայկական կազմակերպութեան իր տեղն ու դերակատարութիւնը հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ:

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը իր էութեամբ, աշխարհայեացքով եւ աւանդներով ազգային, ընկերվարական, ժողովրդավարական եւ յեղափոխական կուսակցութիւն է:

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը իր բոլոր ուժերով կը պայքարի հայ ազգի քաղաքական-տնտեսական, ընկերային-մշակութային բովանդակ շահերու պաշտպանութեան համար:

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը հայ ժողովուրդի ազգային-ազատագրական պայքարը կը հիմնաւորէ իր գաղափարաբանութեամբ : Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը կը ձգտի Հայ Դատի լուծման.- ամբողջական հայութեամբ՝ ամբողջական հայրենիքի կերտումին:

ARF Zone

Welcome to ARFZone.com

Founded in 1890, the programme of the Armenian Revolutionary Federation (Hai Heghapokhakan Tashnaktsutyun) is based on social justice, democracy and national self-determination for the Armenian people. The ARF-Tashnaktsutyun led the effort toward the establishment of the first Armenian Republic in 1918 and was the party in power for the duration of its existence. Following the Sovietization of Armenia in 1920, the ARF-Tashnaktsutyun was banned by the Communists and its leadership exiled. In the Diaspora, the ARF-Tashnaktsutyun fought Soviet rule over Armenia and championed the cause of Armenian rights and independence; it played a leading role in organizing a social and cultural framework aimed at preserving the Armenian identity. The ARF-Tashnaktsutyun officially re-emerged in Armenia during the dissolution of the USSR, in 1990. On December 28, 1994, the activities of the ARF-Tashnaktsutyun were "temporarily suspended" by the Armenian authorities. In view of the political nature of the anti-ARF interdictions by the Armenian authorities, the ARF continued to operate in Armenia. On February 9, 1998, less than a week after the resignation of the president of the Republic of Armenia, Levon Ter-Petrossian, the Justice Ministry lifted the ban on the ARF-Tashnaktsutyun. The ARF-Tashnaktsutyun is internationally recognized as a major political force both in Armenia, Karabakh and in the Armenian communities worldwide.

Screen Shot 2018-10-15 at 8.58.26 PM